Esperanto en Afriko

Bonvenon 

Mi estas Adje Adjevi, ĉefkunordiganto de Afrika Komisiono de UEA. Tiu-ĉi paĝaro estas kanalo por informiĝi pri la movado en Afriko. Pro tio, ĉiuj kontribuoj al evoluo de la afrika movado estas bonvenaj. Vi povas ankaù legi pri novaĵoj verkitaj de afrikanoj. Ili estas alireblaj  ĉe la rubriko BULTENOJ.  Por landaj asocioj en afriko kiuj deziras peti subvenciojn, ili ekde nun povas elŝuti la formularon ĉe la rubriko DOKUMENTOJ. Estas multaj ligoj ĉe la paĝaro al tiu de UEA. Kursoj diverslingvaj estas elŝuteblaj ĉe la rubriko KURSOJ. Kalendaro de eventoj disponiĝas. Por kontakti Afrikan Oficejon de UEA, vi bonvolu retmesaĝi (afrika.oficejo@gmail.com) aù plenigi formularon cxe la rubriko KONTAKTU NIN.

Ni ne forgesu, ke la estonto de la afrika movado dependas unue de afrikanoj. Ĉiuj afrikaj esperantistoj, ĉu junaj, ĉu maljunaj bonvolu semi grejnon de la movado en sia ĉirkaùaĵo parolante pri la lingvo ĉe lokaj elsendstacioj, gazetoj, lernejoj, ktp.

Alvoko por donacoj al Fondaĵo AFRIKO 

 

Evoluo kaj enradikigo de la Esperanto-movado en Afriko ankoraŭ dependas de la malavareco de la internacia komunumo, ĉefe el la okcidenta mondo kiu, de jaroj, donacas al la Fondaĵo Afriko. Sen tiu helpo, la movado afrika certe suferos kaj eble malaperos. La Afrika Komisiono de UEA petas pliajn donacojn al la fondaĵo AFRIKO, por ke ties laborplano estu plenumata.

Eblas rekte kontribui perrete alklakante jenan ligon : http://db.uea.org/alighoj/donacoj.php Afriko kalkulas je via helpo por evoluo de ties movado.